Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Beagle w Potrzebie za rok 2019